Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája

CALENDAR ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

 

Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 – 20 mai 2021, astfel:

  • 29 martie – 28 aprilie 2021, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite la unitatea de învățământ cererile-tip de înscriere
  • 10 – 11 mai 2021: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice;
  • 20 mai 2021: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

 

A doua etapă de înscriere în învățământul primar (21 mai – 10 septembrie)

Program înscriere în învățământul primar

pentru completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar

 

Data

Ora

Locul

Luni- joi

Vineri

8,00-16,30

8,00-13,30

Secretariatul școlii

Str. Gruia nr. 51

Părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere.       


Documente necesare la înscriere:

 

·         Cartea de indentitate a părintelui / tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original si copie (nu se solicita cărțile de identitate de la ambii părinții; sunt suficiente actele unui singur părinte);

·         Certificatul de naștere a copilului in original si copie;

·         Cererea tip care se completează pe loc în unitatea de învățământ sau online, după care trebuie importată și validată;

·         Certificatul de orientare școlară și profesională valabilă;

Alte documente opționale pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor generale din metodologie:    Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap.          

Metodologie îmscriere învățământ primar 2021-22

Anexe metodologie