Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája

Bugetul general propriu
Bugetul general
65 02
6069.07
CHELTUIELI DE  PERSONAL 65 02 10 473,289
BUNURI SI SERVICII 65 02 20 986
ASISTENȚĂ SOCIALĂ 57 96.18
ALTE CHELTUIELI (DESPĂGUBIRI CIVILE) 59 254